1

Onze website staat online!

Net op de valreep geven we een kleine stand van zaken. Ondertussen wordt er achter de schermen druk verder gewerkt om eindelijk te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Je kan ons vanaf nu ook online volgen wat we allemaal ondernemen. Via bouw.scouts61.be krijg je dan regelmatig een update. De officiële kick-off van de website komt er op de Overgang van den 61. Je kan hier foto’s vinden, verslagen, plannen en oproepen. Je bent dus meer dan welkom om de site regelmatig te bezoeken.

Enkele weken geleden hebben een aantal oud-leiders en –leidsters samen met enkele leden van het groepscomité de handen uit de mouwen gestoken om het terrein al wat toegankelijker te maken. Omgevallen bomen zijn weggehaald en academische kunstwerken uit een ver verleden zijn verplaatst. Een berg isolatieplaten samen met wat andere rommeltjes zijn ook opgeruimd. Deze werken waren nodig om Eandis en een sonderingsfirma toegang tot het terrein te geven. Eandis komt immers bekijken hoe we gas, water, elektriciteit en riolering kunnen leggen. De sonderingen zijn nodig om de grondsamenstelling te bepalen zodat ons toekomstig lokaal zeker voldoende sterk gebouw wordt. Wij willen alvast alle helpende handen bedanken!