0
Wij gaan (normaal gezien) bouwen!

Wij gaan (normaal gezien) bouwen!

Stel, je was een goede 40 jaar geleden leiding in een jongensscouts in Merksem en je moest toen uit je lokaal aan de Speelpleinstraat verhuizen. In samenwerking met de gemeente werd een alternatief gevonden in de kelders van een toenmalig klooster. De hulpvaardige leiders hebben zelfs nog geholpen met de verhuis van de kloosterzusters.

Er werd een contract opgesteld voor maar liefst 27 jaar. Als jonge snaak lijkt dat een eeuwigheid. Een kleine 10 jaar geleden liep het contract met de stad echter af. Op dat moment was er nog geen sprake van een mogelijke oplossing. Het enige wat we wisten, was dat we niet zomaar uit het lokaal zouden worden gezet. In die nasleep is er in het werkjaar 2008 – 2009 een werkgroep bouw opgericht. De bedoeling was enerzijds om de situatie van kortbij op te volgen en anderzijds om mogelijke alternatieve locaties te onderzoeken.

Van het Fortje over de Catershoeve tot de Parkvilla. Een hele resem locaties zijn voorgesteld en om verschillende redenen niet haalbaar geacht of gebleken. De staat van het lokaal zorgde er mee voor dat het steeds dringender werd om een locatie te vinden. Want blijven in het huidige lokaal was al lang geen optie meer. Na veel – en veel is zelfs nog een onderschatting – gesprekken, over-en-weer gebel en vooral wachten, kwam er dan uiteindelijk toch een voorstel uit de bus. We mochten een nieuwbouw zetten achter de gebouwen van de kunstacademie grenzend aan het Runcvoortpark.

Op dit moment is de bouwaanvraag ingediend en krijgen we hopelijk binnen een 100-tal dagen een positief antwoord en kunnen we pas echt beginnen met de werkgroep bouw. Voorafgaand is er samen met architect Dries een plan uitgewerkt dat is voorgelegd aan de leidingsploeg. Na enkele aanpassingen is er dan een definitief plan getekend (zie foto’s). Op regelmatige basis zullen we een stand van zaken publiceren in de Memoriek en op deze website. Via deze weg willen we je alvast warm maken voor ons project, want we zullen alle hulp kunnen gebruiken. Ook als je materialen kan aanleveren en/of goede connecties hebt, kan jouw bijdragen voor ons van goudwaarde zijn. Voor extra informatie kan je ons bereiken via info@bouw.scouts61.be.

Als laatste willen we graag iedereen die doorheen de jaren lid is geweest of nog steeds is van onze werkgroep willen bedanken voor hun inzet. Na het lange wachten, komt er dan toch eindelijk schot in de zaak.

Namens werkgroep bouw

0

Schrijf een reactie